Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 0107333019 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/02/2016